In Swedish

Nationellt och internationellt samarbete samt utveckling av landsbygden

Syftet med detta projekt (1.9.2018–31.12.2019), som koordinerades av Åbo universitet, var att skapa en pilgrimsväg som tillägnats Sankt Olof i Finland. Vägen går från östgränsen genom inlandet till Åbo. I sinom tid kommer leden sannolikt att sträckas från Novgorod till finska sidan genom ett separat projekt.

Vägens fästpunkter när man startar från Olofsborg (Nyslott) är Sankt Olofs kyrkor i Sysmä, Kalvola (Tavastehus), Tyrvis (Sastamala), Ulvsby, Kaland (Nystad), Lappi (Raumo), Yläne (Pöytyä) och Lemo (Masku).

Från Åbo fortsätter vandringsleden över Skärgårdshavet till Grisslehamn (stolavwaterway.com) och på svenska sidan kopplas leden till den existerande Sankt Olofsleden. Längs den kan man vandra ända till Trondheim i Norge.

Att leden kopplas till det europeiska pilgrimsfärds- och kulturvägnätet kommer att ytterligare främja turismnäringen också på den finländska landsbygden.

Pilgrimsvandringar – upplevelseturism förr och nu

Pilgrimsfärder var historiens första upplevelseresor, och på 2000-talet har de blivit allt populärare. Europas populäraste pilgrimsled är Santiago de Compostela i Sydeuropa.

Pilgrimsfärder är ett tecken på att intresset för historien och medeltiden vaknat. Hos oss kan detta mest ses i bl.a. populära medeltidsevenemang, historiskt återskapande samt återupplivandet av vandringar och olika leder och stigar.

Intresset för pilgrimsvandring berättar också om en önskan att uppnå något som är viktigt för en själv. Vid sidan om eller istället för tro kanske man söker stillsamhet, andlighet, ett enkelt liv eller naturupplevelser och berättelser.

Berättelsens kraft

I Sankt Olof förenas en fascinerande berättelse om en brutal viking och ett helgon. I sin ungdom var Olof (995–1030) en framgångsrik viking som deltog i vikingatåg från Östersjön till England. I Normandie tog han till sig kristendomen. Senare blev han Norges kung (1015–1030) och beslöt att på Kristus vägnar skapa Guds rike i Norden.