Esiselvitys Pyhän Olavin kulttuurireitin verkostosta Savonlinnan seudulla

Esiselvitys Pyhän Olavin pyhiinvaellusreitistöstä Savonlinnan seudulla hanke oli osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-202 (siirtymäkausi 2021-2022) ja ylemmän tason tavoitteena oli tehdä esiselvitys mahdollisuudesta koota toimijoiden verkosto Pyhän Olavin pyhiinvaellus- ja kulttuurireitin aikaansaamiseksi Savonlinnan seudulle.

Hanke käynnistettiin heinäkuussa 2022 ja päätettiin 31.12.2022. Hankkeessa kartoitettiin, motivoitiin ja koottiin julkisten ja yksityisten toimijoiden verkosto, joiden kanssa keskustellen mietittiin Savonlinnan seudun osalta liittymistä Pyhän Olavin kulttuurireitille sekä sitä, millainen toimintamalli olisikaan hyvä asioiden jatko työstämistä varten. Toteutusalueena oli Savonlinnan seutu. Hankkeen aikana luotiin toimintamallia verkostolle haastatellen eri toimijoita, valmisteltiin työkaluja joilla asiaa pystyi eri tahoilla talojen sisäisten toimintamallisen mukaisesti eteenpäin viemään.

Hankkeessa toteutettiin sähköinen kysely, jossa keskustelujenkin mukaisesti kävi ilmi laaja kiinnostus olla mukana tekemässä konkreettisia reittejä ja sisältöjä tulevaisuudessa Pyhä Olavi teemalla. Vastauksissa tuli esille myös konkreettisia intressejä kehittää palveluita ja kohteita, jotka tukisivat verkoston toimintaa.

Hankkeen tuloksena voidaan pitää Pyhän Olavin verkoston kehittämisen eteenpäin vientiä Savonlinnassa. Suurten toimijoiden kanssa käydyt keskustelut osoittivat, että halua yhteiseen tekemiseen Pyhä Olavin teemalla on kiinnostusta ja halua. Olavinlinna jäi selvittämään sisäisesti organisaatiossaan, hakeeko lupaa toimia Savonlinna kohteena Olavin reitit Suomessa verkostossa, joka veisi Savonlinnan myös osaksi eurooppalaista kulttuurireittiä. Savonlinnan Seurakunta esitti Kirkkoneuvostolle maaliskuussa 2023 yhteistyöehdotuksen, jolla seurakunta myös osoitti halukkuutensa yhteistyöhön. Myös sähköinen kysely toi esille konkreettisia ehdotuksia mitä yhteistyö eri toimijoiden osalta voisi tulevaisuudessa olla.

Hankkeen osalta Pyhän Olavin Kilta sai useita ehdotuksia asioiden eteenpäinvientiin ja niitä pohditaankin tulevaisuudessa Killan sisällä.

Esiselvitys hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi Aija Laukkanen.

Pyhän Olavin Kilta ry.
https://pyhanolavinkilta.blogspot.com/p/pyhan-olavin-kulttuurireitti.html